Menu

Corona Crisis: professional view

Message
Bij deze deel ik graag mijn professionele view. Als actuariële afdeling zijn wij zéér snel geconfronteerd geworden met 100% thuiswerken (reeds vanaf de 2e week na de krokusvakantie – vooraleer de overheid de light lockdown invoerde). Gezien we als directie reeds gewend waren regelmatig thuis te werken, was iedereen snel geinstalleerd en waren er geen problemen om het dagelijkse werk verder te zetten en via skype met elkaar in contact te blijven.
Argenta verzorgt ook een transparante communicatie over de diverse genomen maatregelen, deelt met alle medewerkers tips voor thuiswerken (inzake technische aspecten, mentale en fysieke gezondheid, samenwerkingstools,…) via het intern communicatiekanaal. Ook specifieke tips hoe als leidinggevende de connectie met het team te houden worden gedeeld.

In het kader van het Corona-virus werden bij Argenta volgende management actions genomen:

•         Er werd overgegaan tot maximaal homeworking voor hoofdzetelmedewerkers.
•         Agentschappen zijn enkel open in de voormiddag op afspraak.
•         Kritieke leveranciers worden gemonitored.
•         Verhoogde monitoring van Cyber/IT Threats.
•         Verhoogde monitoring van de IT infrastructuur performantie.
•         De situatie wordt opgevolgd door een kernteam dat dagelijks samenkomt.

De BCP plannen werden gebruikt bij de uitrol van de verschillende management actions.
Vriendelijke groeten,
Sabine Lorimier
Directeur Credit & Insurance Risk Management Support
Argenta Bank en Verzekeringen