Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Permanent secretariaat

Secretaris – Generaal : Benoît Halbart

Directeur van het Instituut : Frank Dausy 

Directeur (Administratief, CPD en Vorming) : Gerda Elsen 

Administratie : Cécile Adams 

Contactgegevens:

IA|BE

Zaterdagplein 1 

1000 BRUSSEL 

contact@iabe.be

Tel: 02/ 219 11 21

Het permanent secretariaat neemt de coördinatie van de dagelijkse werking van het Instituut op zich.

1. Ledenbeheer: relaties en communicatie met de leden

 1. beheer en up-to-date houden van het ledenbestand
 2. voorbereiding aanvaarding nieuwe leden
 3. voorbereiding van de correspondentie met de leden
 4. informatieverstrekking naar de leden toe, via onder meer de website
 5. verzending jobaanbiedingen

2. Administratieve werkzaamheden verbonden aan de activiteiten van het Instituut

 1. voorbereiding en organisatie Algemene Vergaderingen
 2. voorbereiding en organisatie Seminaries
 3. voorbereiding en organisatie Permanente Vormingscycli
 4. voorbereiding roadshows
 5. beheer bibliotheek
 6. ...

3. Financieel beheer van het Instituut

 1. kasbeheer
 2. boekhouding
 3. administratief beheer beleggingen
 4. officiële documenten (staatsblad, bankmandaten, fiscale aangiften, ...)
 5. diverse facturaties en opvolging
 6. opvolging betalingen ledenbijdragen, bijdragen voor seminaries
 7. stortingen aan AAI en AAE
 8. ...

4. Het onderhouden van interne relaties

 1. opvolging en ondersteuning van de activiteiten van de diverse comités en werkgroepen
 2. aanwezig zijn, indien nodig, op de vergaderingen van het Bestuur en andere comités
 3. ...

5. Het onderhouden van externe relaties

 1. opvolging van internationale actuarisverenigingen (AAE, AAI, ASTIN, AFIR, ...)
 2. pers
 3. officiële instanties
 4. universiteiten
 5. bevriende organisaties (revisoren, ...)
 6. ...

 

 
 
niet aankomen