Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Guidances on Annual Actuarial Function Activity Report

In het "Guidances on Annual Actuarial Function Activity Report" wordt de focus gelegd op de Solvency II vereisten zoals gedefinieerd in de Circulaire NBB_2016_31 die bijgewerkt werd in september 2018.

De doelstelling van dit document is om een leidraad te vormen voor het opstellen van het jaarlijkse activiteitenverslag van de actuariële functie, gebruikmakende van een template of een inhoudstafel, waarbij elk onderdeel afzonderlijk wordt becommentarieerd.

Met dank aan de leden van de werkgroep IA|BE 'Fonction Actuarielle'

 
 
niet aankomen