Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Hieronder vindt u de guidelines voor het CPD programma, onder meer

 • de module die de organisatoren van opleidingen toelaat om geaccrediteerd te worden, zowel als organisatie als voor hun verschillende vormingen

 • nuttige informatie om uw punten op uw CPD paspoort te registreren

 • onder « CPD Opleidingen » de lijst met beschikbare opleidingen (diegene die ingericht zijn door het IA|BE en diegene die geaccrediteerd zijn).  

De effectieve leden verbinden er zich enerzijds toe om 60 CPD te verwerven gedurende de lopende driejarige CPD periode. Het Instituut, anderzijds, engageert zich tot het organiseren van opleidingen op regelmatige basis. Evenwel laat het HR ook toe om punten te verwerven middels interne opleidingen binnen de maatschappijen of door middel van andere activiteiten ( het schrijven van een artikel, een stagiair begeleiden, ...). U kan in het HR de 11 activiteiten terugvinden die u toelaten om punten te verwerven.

Permanente vorming is nodig om te beantwoorden aan de behoeften van de werkgevers en de contrôle-instanties, alsook om te kunnen voldoen aan de internationale normen. Wij benadrukken bijgevolg het belang van een correcte opvolging van de CPD principes. Het gaat om de credibiliteit van ons beroep, niet uitsluitend in België maar in gans de wereld. En tenslotte is het ook in het belang van onze leden zelf. Het is om die reden dat het HR voorzien heeft dat het Instituut op wilekeurige wijze een contrôle kan uitoefenen om zich van een goede opvolging van deze politiek te verzekeren.

Module CPD

De registratie van de CPD punten gebeurt door de leden zelf op de website www.iabe.be.  

Om in de module CPD te gaan, maakt u gebruik van de knop CPD die u kan terugvinden in de hoofdlijn.

In deze module kan u een tekst vinden die wat meer uitleg geeft en een menu aan de rechterzijde, bestaande uit 4 blokken:  

 • Accredidatie, deze laat enerzijds toe om een opleidingsorganisatie te accrediteren en anderzijds om een opleiding, een evenement of een activiteit te laten accrediteren;
 • My CPD, deze zal u toelaten om toegang te krijgen tot uw CPD Pass en om de CPD punten te valideren die u via opleidingen of andere activiteiten, die recht geven op CPD punten, heeft verworven;
 • DOCs, deze geeft u toegang tot het HR van het IA|BE en tot de lijst van activiteiten die recht geven op CPD punten.

 • FAQ met de meest voorkomende vragen van de leden ivm het beheer van hun CPD punten.

Registratie van punten

Om uw punten te registreren zijn er twee methodes :

 • Ofwel valideert u de punten bekomen tijdens één van de geaccrediteerde opleidingen die u kan terugvinden in de lijst onder «CPD Management»;
 • Ofwel wenst u de punten, bekomen door een persoonlijke activiteit die niet op voorhand het statuut van geaccrediteerde opleiding heeft verworven (bijvoorbeeld u heeft een artikel geschreven of u heeft een stage van een student-actuaris begeleid of u heeft een opleiding gevolgd die niet voorafgaandelijk geaccrediteerd was), te valideren.

De eerste situatie is eenvoudig, u klikt op de gevolgde opleiding in de zone « Add to My CPD » en de punten worden gevalideerd in de « CPD Pass » en in « CPD History ».

In het tweede geval dient u een persoonlijke accredidatieaanvraag in te dienen door « Create Personal CPD ». U bekomt vervolgens een formulier dat u ingevuld moet terugsturen met daarop het onderwerp van de activiteit, de datum, de organisator, een beschrijving (minimum 10 woorden) en met een verklarend document toegevoegd. U kan uw aanvraag indienen via internet of door een Word document in te vullen dat u kan downloaden. Het Accredidatiecomité van het Instituut zal de aanvraag onderzoeken en zal rechtstreeks de CPD punten toevoegen in uw « CPD Pass » en in « CPD History ».

Organiseren van een opleiding

Indien u een opleiding wenst in te richten die recht geeft op CPD punten, kan u ook accredidatieformulieren terugvinden in het rechtermenu. Er zijn 2 soorten van formulieren:

 • Accredidatie van een opleidingsorganisme (alvorens de accredidatie van een opleiding aan te vragen, dient u zich te laten accrediteren als opleidingsorganisme);
 • Accredidatie van een opleiding (in te vullen door opleidingsorganismen die voorafgaandelijk geaccrediteerd zijn);

U kan ons de formulieren on-line versturen of de Word documenten die u kan downloaden.

Een opleiding volgen

U kan dus CPD punten op verscheidene manieren verwerven, maar de meest voor de hand liggende wijze is door het volgen van opleidingen. Deze opleidingen kunnen door verscheidene instanties en onder verschillende vormen ingericht worden. Zij maken deel uit van de accredidatie door het IA|BE.   

U kan de lijst met de beschikbare opleidingen, met de CPD punten waarop ze recht geven,  terugvinden in het menu aan de rechterzijde door te klikken op « CPD opleidingen ». U vindt daar tevens een link naar meer informatie over de opleiding (prospectus, programma, inschrijvingen,....). Wanneer de datum van de opleiding verstreken is, dan wordt de opleiding automatisch overgebracht naar de lijst die u kan terugvinden onder « CPD Management » in het kader van de validatie van de punten.

Het Instituut zal trouwens op zeer regelmatige wijze opleidingssessies inrichten.   

In geval van een geaccrediteerde opleiding zal u een aanwezigheidsattest ontvangen. Wij vragen u om dit te willen bewaren. Vergeet niet om de aldus verworven punten te valideren onder "My CPD" en "CPD Management". 

Het Accredidatiecomité blijft uiteraard ter uwer beschikking voor elke vraag of suggestie die u mocht hebben met betrekking tot CPD.

 
 
niet aankomen