Menu

IA|BE Guidances on Annual Actuarial Function Activity Report

The working group Actuarial Function made guidances regarding the annual activity report of the actuarial function, in accordance with the Expectations of the National Bank of Belgium regarding the governance system for the insurance and reinsurance sector (Circular NBB_2016_31).

De doelstelling van dit document is om een leidraad te vormen voor het opstellen van het jaarlijkse activiteitenverslag van de actuariële functie, gebruikmakende van een template of een inhoudstafel, waarbij elk onderdeel afzonderlijk wordt becommentarieerd.

Met dank aan de leden van de werkgroep IA|BE 'Fonction Actuarielle'